Συνεδρίες επιμόρφωσης/training

Το πρόγραμμα οργανώνει μια σειρά από δύο συνεδρίες επιμόρφωσης/trainings ανά έτος, οι μισές από αυτές στην ύπαιθρο, με 15 συμμετέχοντες ανά συνεδρία. Κατά την διάρκεια των συνεδριών επιμόρφωσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες καταρτίζονται και βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης της ικανότητας για μάθηση, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεξιότητας για ομαδικό πνεύμα, εξοικειώνονται με το περιεχόμενο της δέσμης εργαλείων και του συνόλου μεθόδων και με το ψηφιακό μαθησιακό κέντρο, αποκτούν βασικές γνώσεις σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών μετά την πανδημία και σε τρόπου ενσωμάτωσης παιδαγωγικών και διδακτικών δραστηριοτήτων στο σπίτι και στην καθημερινότητα, έχουν πρόσβαση σε (παιδο)ψυχολογικό σύμβουλο, και λαμβάνουν λεπτομερείς και εξατομικευμένες συμβουλές για ευκαιρίες του προγράμματος Erasmus+ από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν στα μέλη της οικογένειάς τους. Δέκα συμμετέχοντες σε συνεδρίες επιμόρφωσης ανά έτος και ανά χώρα θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ταιριάσματος των - βάσει της απόδοσής τους κατά τα training, την βούλησή τους, τον διαθέσιμο χρόνο τους και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τα διαδικτυακά μαθήματα στο ψηφιακό εκπαιδευτικό κέντρο. Θα δοθεί προτεραιότητα σε γονείς και κηδεμόνες από μη προνομιούχα υπόβαθρα και, ει δυνατόν, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι από δέκα γονείς.

Second training session in Turin, Italy

Second training session in Turin, Italy  On 30 November 2023, WLE partner, University of Turin (UNITO), held a second training session on the We Learn Everywhere project.  During the training session, the trainers presented the WLE project and delved into the project deliverables, especially the booklet and the set of pedagogical activities. During the training [...]

First training session in Turin, Italy

First training session in Turin, Italy  On 15-17 November 2023, WLE partner, University of Turin (UNITO), held a training session on the We Learn Everywhere project in Turin.  During the training session, the trainers presented the WLE project and delved into the project deliverables, especially the booklet and the set of pedagogical activities. During the [...]

Training session in Ikaria, Greece

Training session in Ikaria, Greece  On 28 September 2023, WLE partner, SYMPLEXIS, held a training session on the We Learn Everywhere project in the Greek island of Ikaria.  The training session was an opportunity to present the WLE project to a wide audience in a remote region of Greece, and focus on the project deliverables, [...]

Training session in Athens, Greece

Training session in Athens, Greece  On 01 September 2023, WLE partner, SYMPLEXIS, held a training session on the We Learn Everywhere project in Athens, Greece.  The training session was an opportunity to present the WLE project to a wide audience in Athens, and focus into the project deliverables, especially the booklet and the set of [...]

Training session in Madrid, Spain

Training session in Madrid, Spain  Οn 26 June 2023 WLE partner, Acción Familiar, organised a training session in Madrid.  The training started with a short introduction explaining the We Learn Everywhere project and its objectives:  We began by highlighting the need to talk about what happened during the pandemic and confinement, as it was a [...]