Αποτελέσματα

Παράλληλα με την εκτέλεση των στόχων του προγράμματος, προβλέπονται τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα:

  • δέσμη εργαλείων και σύνολο διδακτικών δραστηριοτήτων
  • μαθησιακός οδηγός
  • συνεδρίες training
  • πρόγραμμα ταιριάσματος (matching programme) και ντοκιμαντέρ
  • ψηφιακό μαθησιακό κέντρο