Μαθησιακός Οδηγός

Ο Μαθησιακός Οδηγός συμπληρώνει το σύνολο διδακτικών δραστηριοτήτων και σχεδιάζει τρόπους να προσαρμοστεί το περιεχόμενο της δέσμης εργαλείων και του συνόλου μεθόδων σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και τρόπου προετοιμασίας και συνδυασμού των διαφορετικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και άριστη συνοχή των αποτελεσμάτων. Ο Οδηγός επίσης θα προωθηθεί σε άτομα ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ΕΕ μέσω της πλατφόρμας EPALE και άλλες ευρωπαϊκές πλατφόρμες.