Πρόγραμμα ταιριάσματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος ταιριάσματος (matching programme) κάθε γονέας ή κηδεμόνας θα γίνει ταίρι με έναν γονέα ή κηδεμόνα από μια άλλη περιοχή της χώρας τους και με έναν γονέα ή κηδεμόνα από μία άλλη χώρα. Θα συμμετάσχουν σε μια σειρά κοινών δραστηριοτήτων με μια προσέγγιση αμοιβαίας μάθησης ο ένας από τον άλλο (μάθηση από ομότιμους), συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής αλληλογραφίας, βιντεοκλήσεων, ενδεχομένως με την υποστήριξη ενός/μίας (παιδο)ψυχολόγου και με γλωσσική υποστήριξη όπου είναι απαραίτητο, και συμμετέχοντας σε διαδικτυακές διαδραστικές δραστηριότητες. Η εμπειρία των συμμετεχόντων θα παρουσιαστεί σε ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 30 με 45 λεπτών. Αυτό το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε εκδηλώσεις, θα ενσωματωθεί στο ψηφιακό μαθησιακό κέντρο, θα διατεθεί ελεύθερα και δωρεάν στο διαδίκτυο - ενώ στοχεύουμε να το προωθήσουμε σε τουλάχιστον τρεις εξωτερικές δράσεις ή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.